Chat FIMEXCO-OFFICE

CÔNG TY FIMEX OFFICE

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trụ sở : 231 - 233, Lê Thánh Tôn, Quận 1 , TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : (84-28) 6255 6618 - Fax : (84-28) 6255 6619

Chi nhánh 1 : 45 Trương Định, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84-28) 6255 6628 - Fax : (84-28) 6255 6629

Email: contact@fimexco-office.com

KHÁCH HÀNG CỦA FIMEXCO OFFICE

Những khách hàng thân thiết và hiện đang là khách hàng thuê văn phòng tại Fimexco Office